Delen

FAQ

Hoe worden de labels verspreid? Samen met de apparaten of apart door de handelaar?

De leveranciers bezorgen de labels aan de handelaars samen met de apparaten.

Is het mogelijk om bijkomende labels te bestellen?

Neen, dit is niet mogelijk. Het label maakt integraal deel uit van het toestel wanneer het op de markt komt. Is het label beschadigd? Contacteer dan de leverancier en werk met hem een oplossing uit.