Delen

FAQ

Moet het label geleverd worden bij het apparaat of vastgehecht aan het apparaat?

Het label moet geleverd worden bij het apparaat, maar niet noodzakelijk hieraan vastgehecht. Het is aan de handelaars om te beslissen hoe zij het label op het toestel zullen aanbrengen, zolang het maar duidelijk zichtbaar is voor de consument.

Wie is verantwoordelijk voor de informatie op het label? Wie is verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie?

Leveranciers zijn verantwoordelijk om het label ter beschikking te stellen van de handelaars. Handelaars dragen dan de verantwoordelijkheid om de informatie op het label te tonen op het verkooppunt of bij elke vorm van verkoop op afstand. De Europese wetgeving voert een nieuwe verplichting in voor handelaars: 16 maanden na de inwerkingtreding van de wetgeving, moeten handelaars ervoor zorgen dat elke reclame voor een specifiek product die energiegerelateerde informatie of informatie over prijs bevat, of die de technische kenmerken omschrijft, de energie-efficiëntieklasse aanduidt.

Wie is verantwoordelijk voor foutieve of misleidende informatie? Wat zijn de gevolgen?

Aangezien de leveranciers verantwoordelijk zijn voor het label, dragen zij ook de verantwoordelijkheid voor de inhoud en de informatie die verstrekt wordt. De handelaars zijn verantwoordelijk voor het tonen ervan op het verkooppunt.

Wie controleert de verklaringen van de leveranciers? Bestaat er een officiële of neutrale instantie die de verklaringen onderzoekt?

Elke lidstaat van de Europese Unie staat in voor de handhaving. Het energielabel is gebaseerd op het principe van de 'zelfdeclaratie', dat de leveranciers de volledige verantwoordelijkheid geeft voor de waarden die opgegeven worden op het label. De declaratieprocedure voorziet in een reeks testen, die in overeenstemming moeten zijn met de Europese normen. Leveranciers houden de technische documentatie ter beschikking voor controle door de bevoegde overheden.

Voor meer informatie over o.a. de wetgeving rond het energielabel: zie http://www.come-on-labels.eu en http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Duurzame_ontwikkeling/Energie-efficientie/Labelling/.